احتراماً ضمن تشكر از جنابعالي به دليل انتخاب و اطمينان به اين مركز، در ذيل مراحل مختلف رژيم درماني در كلينيك باران به اطلاع مي‌رسد.

همانطور كه مستحضر مي‌باشيد، فرايند تنظيم رژیم غذایی به دلیل پاسخ متفاوت بدن افراد به رژیم غذایی و نیز فرهنگ و عادات غذایی مخصوص هر فرد، نیازمند شناخت کامل از کلیه این عوامل و نیز عوامل محیطی موثر بر نحوه تغذیه افراد می‌باشد. لذا رژيم درماني در كلينيك از سه مرحله تشكيل شده است كه حضور در كليه مراحل و انجام دقيق دستور العملهاي ارائه شده، ضامن رسيدن به هدف اصلي شما از رعايت رژيم غذايي مي‌باشد. اين مراحل عبارتند از: 

مراجعه اوليه به كلينيك: در اين مرحله كه مرحله ارزيابي اوليه مي‌باشد، كليه اطلاعات مربوط به سابقه پزشكي و رژيمي فرد دريافت شده و سپس با استفاده از دستگاههای تن سنجی کلیه اطلاعات آنتروپومتریک (وزن، قد، درصد چربی بدن، درصد عضلات بدن و ...) اندازه گیری می‌شود و با توجه به عادات غذایی فرد رژیم غذایی اولیه تنظیم و به همراه توصیه‌های عمومی به وی تحویل داده می شود. در این مرحله فرد رژیم غذایی تنظیم شده را به مدت 3 هفته رعایت کرده و همزمان فرمهای بررسی عادات غذایی را که به همراه رژیم تحویل گرفته است تکمیل و در پایان 3 هفته با مراجعه به کلینیک آنها را تحویل متخصص تغذیه می‌دهد.

مرحله تنظیم رژیم غذایی نهایی: در این مرحله با توجه به فرمهای تکمیل شده توسط فرد در مدت سه هفته و ارزیابی آنتروپومتریک مجدد و نیز برطرف کردن نیازهای رژیمی که فرد در طی مرحله اول با آنها مواجه شده است، رژیم غذایی نهایی فرد با توجه به تعداد واحدهای غذایی مجاز روزانه تنظیم و به فرد تحویل داده می‌شود. در این مرحله فرد رژیم غذایی را به مدت 1 ماه رعایت کرده و سپس جهت تکمیل فرایند رژیم درمانی مجدداً به کلینیک مراجعه می‌کند.

مرحله آموزش واحدهای غذایی: در این مرحله به منظور اطمینان از پیگیری صحیح فرایند رژیم درمانی، مجدداً ارزیابی‌های آنتروپومتریک انجام می‌شود. همچنین در این مرحله نحوه تنظیم رژیم غذایی توسط خود فرد و با توجه به تعداد واحدهای غذایی مجاز روزانه و نیز نحوه جانشینی گروههای غذایی به وی آموزش داده می شود.

 لازم به ذکر است که در کلیه مراحل دوره رژیم درمانی، شما می توانید از راهنمائی‌های کارشناسان کلینیک بصورت تلفنی بهره مند شده و یا با مراجعه به تالار گفتگوی اینترنتی کلینیک سئوالات خود را مطرح و از نظرات کارشناسان برخوردار شوید.